Hamra 3-4 Nov (Lördag-Söndag)

Provledare:

Lauri Keränen

Mossbo 622

822 91 Alfta

Tel: 070-564 95 84

lauri.mossbo@gmail.com

 

För ordinarie prov gäller följande:

 

Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress och tel. samt registreringsnr. och namn på hundens föräldrar.

 

 

Använd blanketten som finns på SSF:s hemsida!

 

Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.

 

Anmälan till respektive mottagare skall vara inkommen senast 14 dagar före start, sent inkommen anmälan beaktas EJ !

 

Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger, Att hunden insjuknat, styrks med veterinärintyg, Att tik börjat löpa.

 

Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas.

Startavgift 300 kr/provdag sätts in på Pg 17 43 39-2 vid bekräftelse av start. Ange namn och provplats vid inbetalning.

 

Vi kommer att ha förläggningen vid Svartåvallen där boende och plats för husvagn kommer att erbjudas i mån om plats.