Los 2017

Los den 19-20 augusti.

                                                                   

Upplysningar och anmälan:  

 

                   Daniel Byqvist         

                   Blomstervägen 69, 821 40 Bollnäs

                   Tel 070 - 352 95 38

                   Email: danielbyqvist@hotmail.com


                   Blankett
 

Vi kan stolt meddela att vår sammarbetspartner Sveaskog kommer att sponsra de tre bästa resultaten under helgen med ett årskort vardera på småvilt på Sveaskogs marker I Hamra på ca: 36 000hektar

Hamra Kortjaktsområde

 

Vi kommer att förläggningen vid Svartåvallen där boende och plats för husvagn kommer att erbjudas i mån om plats.

 
 
 

För ordinarie prov gäller följande: 

 

Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress och tel. samt registreringsnr. och namn på hundens föräldrar. Använd blanketten som finns på SSF:s hemsida!
 

Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan. Anmälan till respektive mottagare skall vara inkommen senast 14 dagar före start, sent inkommen anmälan beaktas EJ ! 

 

Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger. Att hunden insjuknat, styrks med veterinärintyg. Att tik börjat löpa. 

 

Avgiften återbetalas om plats ej kan beredas. Startavgift 300 kr/provdag sätts in på Pg 17 43 39-2 vid bekräftelse av start. Ange namn och provplats vid inbetalning.