Rörliga jaktprov:

Provledare:

Daniel Byqvist

Blomstervägen 69

821 40 Bollnäs

Tel: 070-3529538

Email:danielbyqvist@hotmail.com

 

16 augusti 2018 – 28 februari 2019 Anmälan: Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnummer.

Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig tid och plats (minst 3 dagar före provet.)

 

Startavgift 200 kronor sätts in på Pg 17 43 39 – 2 när domare och hundägare fastställt provdatum.

Domare betalas med 100 kronor + ev reseersättning vid jaktprovet. Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.

 

Turordning ordinarie och rörliga prov Egna klubbens hundar Hundar från andra lokalklubbar Hundar från övriga nordiska länder Vid alla jaktprov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag.

Jaktprovsdomare som anmält start av hund Denna hund ska garanteras en start per dag.

 

VANDRINGSPRIS för medlemmar i SSF/ Gävleborg Det åligger de hundägare som vill tävla om klubbens vandringspris ”Årets trädskällare” att skriftligen inkomma med de tre bästa jaktprovsresultaten under året.

 

Skicka din skrivelse tillsammans med kopior på provprotokollen till klubbens sekreterare före den sista december 2018.

 

SSF Gävleborgs kvalificering till Skallkungen 2018 räknas bästa resutat under ordinarie & rörliga prov tagna i den egna lokalklubben två veckor innan föregående års Skallkungstävling och fram till två veckor före gällande års Skallkung, I övrigt se Regelpärmen.