Rörliga jaktprov:

Provledare:

Martin Karlsson

Skindravägen 14

822 91 Alfta

Tel: 070-6246077

Email:gammeltuppen@outlook.com

 

 

Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig tid och plats (minst 3 dagar före provet)

 

 

Startavgift 300 kr för egna medlemmar & 400 kr för medlemmar från annan lokalklubb sätts in på BG 339-9110 eller Swish via 123 025 35 75 när domare och hundägare fastställt provdatum. 

Avgift för outnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg.

 

Turordning ordinarie och rörliga prov

Lokalklubbens hundar har förtur, därefter hundar från andra lokalklubbar och slutligen från övriga nordiska länder.

 

Vandringspris för medlemmar i SSF Gävleborg

De hundägare som vill tävla om klubbens vandringspris ”Årets trädskällare Gävleborg” ska skriftligen meddela klubben de tre bästa jaktprovsresultaten under året. Skicka din skrivelse tillsammans med kopior på provprotokollen till klubbens sekreterare före den sista december 2022.

 

Kvalificering till Skallkungstävlingen inom SSF Gävleborg

Kvalificering sker genom bästa enskilda resultat på ordinarie eller rörliga prov inom den egna lokalklubben som uppnåtts två veckor före föregående års Skallkungstävling fram till två veckor före innevarande års tävling. 

I övrigt se regelpärmen på SSF-Riks.