16 augusti 2017–28 februari 2018 

Anmälan: 

                Anmälan innehållande samtliga data om hunden samt ägarens adress och telefonnummer. 

                Insändes till provledare: 

                                                            Daniel Byqvist

                                                            Blomstervägen 69, 821 40 Bollnäs 

                                                            Tel: 070-3529538 

                                                            Email: danielbyqvist@hotmail.com 

 

Hundägaren kommer därefter att få sig tilldelad domare och gör upp med denne om lämplig tid och plats (minst 3 dagar före provet.) Startavgift 200 kronor sätts in på Pg 17 43 39 – 2 när domare och hundägare fastställt provdatum. 

 

Domare betalas med 100 kronor + ev reseersättning vid jaktprovet. 

Ej utnyttjad start återbetalas endast mot veterinärintyg. 

 

Turordning ordinarie och rörliga prov Egna klubbens hundar Hundar från andra lokalklubbar Hundar från övriga nordiska länder Vid alla jaktprov gäller turordning efter anmälningens ankomstdag. 

Jaktprovsdomare som anmält start av hund Denna hund ska garanteras en start per dag. 

 

VANDRINGSPRIS för medlemmar i SSF/ Gävleborg Det åligger de hundägare som vill tävla om klubbens vandringspris ”Årets trädskällare” att skriftligen inkomma med de tre bästa jaktprovsresultaten under året. Skicka din skrivelse tillsammans med kopior på provprotokollen till klubbens sekreterare före den sista december 2017.