Styrelsen


Ordförande: Jan Andersson, Kaptensgatan 4B lgh 1001
, 827 92 Ljusdal. tel: 070 - 597 35 50, e-post: jaaan@live.se

 

Sekreterare: Martin Karlsson, Skindravägen 14 , 822 91  Alfta  tel: 070 - 624 60 77,  e-post: gammeltuppen@outlook.com

 

Kassör: Karl-Anders Karlsson, Bränna 8, 820 40 Järvsö, tel: 070 - 211 08 20, e-post: ka.karlsson@hotmail.com

 

Ledamot: Henrik Jonsson, Råggärdevägen 62, 827 40 Tallåsen, tel: 073 - 067 88 72, e-post: henke.jonsson89@ho tmail.se

 

Ledamot: Christian Fransson, Måga Brännas 6, 827 91 Ljusdal, tel: 073 -555 54 47, e-post:  christianfransson@hotmail.com 

 

Supleant: Daniel Byqvist, Blomstervägen 69, 821 40 Bollnäs, tel: 070 -

 352 95 38   e-post: danielbyqvist@hotm ail.com

 

Supleant: Lars Nyberg, Hyttebovägen 21, 820 41 Färila, tel: 070 - 318 64 02 , 

e-post: lars.nyberg@brinkab.se

 

Utställningsansvarig: Emelie Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs, tel: 073 - 845 88 36, 

e-post: emelie.m.nordin@gmail.com

 

Hemsidan: Simon Nordin, Herte 8743, 821 92 Bollnäs, tel: 070 - 249 36 57, 

e-post: simon.gg.nordin@hotmail.com

 

Plusgiro: 17 43 39-2