SSF Gävleborg’s Domare

 

Onsdag den 2 Augusti 2017 kommer SSF Gävleborg att anordna en domarträff för uppdatering av provregler 2017-2022 .

 

Träffen äger rum i Bollnäs (Sävstaås avfallsanläggning) Kl.18:00 - 

 

Fika kommer att finnas under träffen!

 

 

------------------------------------------------------

 

 

Under våren 2016 anordnade SSF Gävleborg en domarutbildning i Bollnäs.

Vi kan nu meddela att tre av dessa klarat av sin aspirat tjänstgörning och kan nu börja sin karriär 

inom dommarkåren för SSF Gävleborg.

Vi hoppas på att vi får några

 

 

Uppdaterad domarlista finner du via länken nedan.

  Domarlista 2018