Hamra 19-20 Aug (Fredag-Lördag)

 

Röjbackens Tania Domare Magnus Damm

 

 

Hamra 19-20 augusti (Fredag-Lördag)

Anmälningsmottagare: Henrik Jonsson, 

Råggärdevägen 62, 827 40 Tallåsen 

Tel: 073-067 88 72, 

e-post: henke.jonsson89@hotmail.se

 

För ordinarie prov gäller följande:

 

Anmälan gör på blankett från SSF Riks webbplats. Blanketten ska vara komplett ifylld (bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter godtas inte som anmälan).

 

Anmälan till respektive mottagare ska vara inkommen senast 14 dagar före start (för sent inkommen anmälan beaktas inte).

 

Anmälan är bindande och startavgiften krävs vid utebliven deltagare, om inte giltigt skäl föreligger. Har hunden insjuknat eller om tik har börjat löpa styrks detta med veterinärintyg.

Avgiften återbetalas om plats inte kan beredas.

 

Avgiften 300 kr per start för egna medlemmar & 400 kr per start för medlem från annan klubb. Betalning sker på plats. Ange alltid namn på hund och provplats vid inbetalning.

 

Vid färre hundar anmälda änn 3st kommer provet att utebli, och återbetallning av avgift kommer att ske. Vi kommer att ha förläggningen vid Svartåvallen där boende och plats för husvagn kommer att erbjudas i mån om plats.

 

 

// SSF Gävleborg