SSF Gävleborg Utställning Bollnäs 2021


INSTÄLLD

Efter beslut på senaste styrelsmöte 2021.01.17 och under rådande läge med Covid-19

så har styrelsen beslutat att ställa in årets Bollnäs utställning 2021.02.27 


Vid funderingar kontakta ordförande Simon Nordin 070 - 249 36 57